Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr Paweł Krzyściak (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, PTMyk)

 

Wiceprzewodniczący:

dr Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski, sekretarz PTMyk)

dr Magdalena Skóra (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, PTMyk)

 

Członkowie:

dr hab. Agnieszka Gniadek (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, PTMyk)

dr hab. Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, PTMyk)

dr hab. Anna Muszewska (Polska Akademia Nauk, PTMyk)

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (Uniwersytet Łódzki, skarbnik PTMyk)

dr hab. Sława Szostek (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, PTMyk)