Program

OTWARCIE

 • Przywitanie gości i uczestników
 • Wystąpienia władz uczelni, towarzystw itp.

WYKŁADY PLENARNE

 • Historia mykologii polskiej
 • Zarys mykologii medycznej w Polsce
 • Historia Zakładu Mykologii UJCM
 • Grzyby w kulturze i tradycji

 

PANEL RÓŻNORODNOŚĆ GRZYBÓW

SESJE:

 • Taksonomia i ewolucja grzybów
 • Bioróżnorodność
 • Ochrona grzybów

 

PANEL INTERAKCJE GRZYBÓW

SESJE:

 • Grzyby w interakcjach
 • Mykoryza i grzyby arbuskularne
 • Entomopatogeny
 • Zdrowotne właściwości grzybów
 • Metabolity grzybów
 • Mykotoksyny
 • Mykologia budownictwa i skażenie pomieszczeń
 • Biodeterioracja
 • Grzyby w remediacji

 

PANEL MYKOLOGIA MEDYCZNA

SESJE:

 • Grzybice inwazyjne
 • Kandydozy błon śluzowych
 • Dermatofitozy – znane i nowe problemy
 • Nowe metody diagnostyczne
 • Leki przeciwgrzybicze i leczenie grzybic
 • Mykologia w weterynarii
   

WARSZTATY TEMATYCZNE

 • Grzybice paznokci
 • Fenotypowa identyfikacja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców